Kiegészítés

Kiegészítés, 1999

vegyes technika
200x300x300 cm


Tárgyak töredékeiből rekonstruáltam a formát hagyományos szobrászi eszközökkel (agyagban történő mintázás). A tárgyak a múzeumokban kiállított és kiegészített tárgyakhoz hasonlóan már nem teljes értékűek: töredékesek, az "érthetőség" kedvéért kell pótolni a hi-ányzó részeket. Az öt különböző tárgykiegészítést (függöny, radiátor, szék, szikla és portré posztamensen) az azonos technikán kívül a szín és a kiegészítés furcsaságai kötötték össze. A rekonstrukció azonban mindig fiktív marad, mintha egy véletlen vagy szándékos félreértés következtében elveszett volna a tárgy eredeti funkciója, formája, és így maga a rekonstrukció válik kérdésessé.